ANGST
Psykolog Ulla Burmeister – Østerbro & Nørrebro, København

At føle angst er en del af det at være menneske, det er ikke muligt at leve et liv uden at opleve eller føle angst.

Vi skelner mellem frygt og angst, hvor frygten i højere grad er knyttet til en ydre konkret fare, der sikrer vores overlevelse( feks at kunne fjerne sig fra noget reelt farligt, som f.eks. en Tiger.

Derimod er angsten rettet mod noget der opleves som farefuldt, men ikke er en reel fare her og nu. F.eks. en katastrofetanke om sygdom eller død.

For nogle mennesker bliver angsten så stor og vedvarende del af deres liv, at de kan have brug for hjælp til at lære at forstå og håndtere angsten.

Der findes forskellige behandlingsmåder angsten kan bearbejdes på. metakognitiv terapi er en effektiv behandlingsmetode.
Her arbejder vi med tankerne der aktiverer angstfølelser, det kan f.eks. være katastrofetanker, “som jeg er nok alvorlig syg”
Nogle klienter har brug for at undersøge deres angst problemer dybere for at kunne forstå sig selv bedre, så anvendes en psykodynamisk metode.

Angst kan også være et symptom på en anden problematik, som feks en autisme/adhd tilstand.

Dette vil vi sammen undersøge nærmere i et terapeutisk forløb.

Keywords: Angstbehandling, Psykolog, Østerbro, psykologer, Nørrebro, psykologerne, Købehavn, angst, Kbh N, terapi, Kbh Ø

En af psykologerne på Nørrebro og Østerbro

Fokusord: Psykolog, Nørrebro, Frederiksberg, Østerbro, København, oesterbro, 2100, Psykolog, Kbh Ø, Burmeister, Terapi, Østerbrogade, København, Svanemøllen, Kobenhavn, Ulla, Psykolog Nørrebro, Psykolog Jagtvej København

Psykolog Ulla Burmeister – Østerbro & Nørrebro – København

Psykolog Ulla Burmeister
Østerbro & Nørrebro
København